-دارای میکرفون با حساسیت 54- (+- 3) dB و امپدانس 2.2 ohm

فیلـتر

نمایش یک نتیجه